Remote control

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 3
Pedagógovia:

objekt: 300 x 90 cm

Lucia Krosnerová v mäkkej plastike za použitia jemných a mäkkých materiálov približuje objektom univerzálneho ovládača myšlienku komfortnej zóny a následného výstupu z nej. Práca využíva interakciu a vzájomné vplyvy užívateľa na produkt a naopak, zahŕňajúc zmeny v správaní a ovplyvňovanie prirodzených ľudských potrieb.