Rudove potulky životom

Rok realizácie: 2023
Aktuálny ročník štúdia: 4

Rudove potulky životom

Rudolf Pier

 

Táto bakalárska práca je animácia koncipovaná v autorskom štýle “Rudo cestuje naprieč regiónmi, myšlienkovými rovinami a osobnými zážitkami”.

Cesta, ktorou Rudo putuje je metaforou pre cestu, po ktorej každý kráčame a nikdy nevieme aké prekážky nás na nej postrehnú a ako sa s nimi vysporiadame. Putujeme stále ďalej bez cieľovej destinácie (tá nie je podstatná), hlavné je aby naša púť bola príjemným zážitkom a nielen povinným utrpením. Cestou sa dá ísť iba raz, tak si ju treba užiť s humorom.