Safe space

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 3

V nepriamej nadväznosti na moju predchádzajúcu prácu “Krása s hokejom snúbená” (2020) sa vraciam k téme ženy (alebo osoby neidentifikujúcej sa ako muž) v “mužskom” športe. Konkrétnejšie sa zaoberám priestorom hokejovej šatne, na zimnom štadióne, ktorý je zväčša okupovaný mužmi. V tomto prostredí si tvorím svoj safe space, ktorý si všetci podvedome tvoríme. Do studeného šatňového boxu, ktorý pre mňa symbolizuje maskulinitu zimného štadióna vkladám zjemňujúce elementy, ktorými narúšam jeho tvrdosť. Pridávam feminizujúce elementy, ako rukavice s manikúrou, osobné elementy, ako fotografie, spomienkové predmety z hokejových ciest a zjemňujúce elementy ako výšivka na mriežke boxu, prilba potiahnutá jemnou látkou, hokejka s háčkovaným obalom a huňatý koberec. Celé to dotváram autentickými  časťami hokejového výstroja, ktorými sú vesta, nohavice a korčule. Medzi prázdnymi boxami si tak vytváram svoj osobný safe space, v ktorom sa cítim komfortne.