Sen ako spánkový fenomén v maľbe

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 6