Sepultura terra anim insecta

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 3

objekt: hmyz, drevo, lepidlo, styrodur, 105 x 80 cm ; video: HD Video: 03:18 Beáta Jevčiková sa venuje téme rapídneho úhynu hmyzu. Počas semestra zbierala mŕtvy hmyz a zároveň vyrábala biomorfné pohrebisko, akýsi nekropolis – miesto mŕtvych, ktorých hrobky sú spojené cestami. Cesty sú tu však nahradené otvormi a tunelmi, cez ktoré sa dá dostať do jaskynných hrobiek, kde je hmyz pochovaný v drevených sarkofágoch. Každý sarkofág je označený symbolmi, podľa ktorých sa dá zistiť, aký druh je v hrobke pochovaný. Vytvorením pohrebiska hmyzu  študentka navodzuje istú novú citlivosť a perspektívu k mimo-ľudským formám života.