Situácie, ktoré zlepšia náladu

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 2

Technika: Olej na platne

V spojení atmosféry farieb a predmetov na platne poukazujem na situácie, ktoré vedia potešiť alebo zlepšiť deň.