Skryte krásy Ružína

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 5

Autorská web stránka

Tento projekt vychádza z predošlého projektu http://www.ruzin-reality.sk/ . Jedná sa o pokračovanie v ktorom fingujem turistického sprievodcu pre turistu ubytovaného v jednej z chatiek. Ponúkam mu alternatívne zaujímavosti a atrakcie, ktoré môže navštíviť. Hneď nazačiatku pri prvej atrakcii divákovi predkladám fiktívny príbeh o starej pramici, na ktorej sa môže vydať objavovať skryté krásy. Staré skryté skládky koncipujem ako pozostatok, stopa alebo pamiatka po rôznych kultúrach a kmeňoch, ktoré nazývam cudzo-jazyčnými názvami. Divákovi objasňujem, mystifikujem a ponúkam fiktívne príbehy aj o rôznych skrytých zaujímavostiach a bizarnostiach Ružína, ako napr. neznámy hrob. Tak isto ako aj predošlý projekt, aj tento sa dotýka sociálnej a ekologickej otázky, ktorá s danou lokalitou úzko súvisí.

Link na prácu: https://skryte-krasy-ruzina.sk/gallery.html