Skrytý Svet

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 1

Vizuálna štylizácia, Digitálne 3D modelovanie, Walking simulátor.

Nezávislá hra Ide o digitálny interaktívny projekt, autonómne, štylizované a syntetické prostredie ktoré sa nachádza niekde hlboko v mysli autora, ktoré funguje na základe jeho uváženia. Je to v podstate krajina pripomínajúca detstvo autora a večného mieru. Simulátor poskytuje svojím spôsobom cestovanie pomocou digitálne spracovaného 3D prostredia, , kde hráč cestuje krajinou a objavuje rôzne artefakty, a nasleduje ich. Dalo by sa tvrdiť že adresát cestuje galériou pripomínajúcu jeho vysnívaný svet. V prostredí sa taktiež nachádzajú aj nejaké skombinované prvky architektúry a taktiež aj prírodných prvkov.