Space_Sculptourist

Rok realizácie: 2019/2020
Aktuálny ročník štúdia: 2

Projekt Space Sculptourist zobrazuje umenie možnej budúcnosti. Ideou je spojenie umenia s možnosťou voľného cestovanie vo vesmíre. Ak by to bolo alebo bude možné tak je zaručené že umelci budúcnosti budú využívať vesmír ako akési plátno. Rendre ktoré vznikli ukazujú možnú formu vytesavania sôch do astroidov a jej následne expresívne pomaľovanie.

Behance: Space Sculptourist