Stopy prieskumníkov / Špekulatívny úvod do mimozemskej sociokultúrnej antropológie

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 6
Pedagógovia:

Digitálne 3D objekty, (rozpracovaný projekt diplomovej práce) ; Školiteľ: doc. Mgr. art. Radovan Čerevka, ArtD., konzultant: Mgr. Peter Megyesi, PhD.

Dalibor Jancura v prezentácii rozpracovanosti diplomovej práce prezentuje vyobrazenie objektov formou digitálnej 3D rekonštrukcie. Zámerom práce je výskum na poli Objektovo Orientovanej Ontológie a problematiky stretu kultúr, tzv. Cargo kultu, skúmaniu obskúrnych konšpiračných teórií a exploitácii pokleslých literárnych žánrov. Vo fiktívnom scenári, ktorý vytvoril za účelom kontextualizácie sa študent venuje vplyvu ľudskej kultúry a jednotlivých vesmírnych programov na potencionálne menej vyspelé mimozemské civilizácie. Inšpiráciou tohto myšlienkového pochodu sú konšpiračné teórie Ericha Von Dänikena o stvorení ľudstva. Korene práce sa nachádzajú v magickom realizme, znovu objavenom entuziazme skúmania vesmíru a v snahe súčasnej filozofie (špekulatívny realizmus, OOO) o návrat mágie či špekulácie do odborného diskurzu.