universe digital beach

Rok realizácie: 2022
Aktuálny ročník štúdia: 5

Interaktívna video inštalácia, ktorá je špecifická tým, že interaguje s divákom v reálnom čase, divák svojim pohybom dynamizuje a narúša štruktúru digitálneho obrazu. Autorský koncept zámerne spochybňuje dielo ako dizajnérsky prvok interiéru alebo verejného priestoru. To čo vidíme sa nám môže javiť ako chaos, ktorý má svoj poriadok, alebo čiastočky vesmírneho prachu, ktoré reagujú na prítomnosť inteligentnej bytosti, ktorá je častokrát nevypočítateľna a nepredvídateľna svojimi pohybmi a spravaním. Taktiež dielo ponuka priestor na predstavivosť, rôzne scenáre a  môžme ho využiť napríklad aj ako simulátor pre upratovačku.

 

– téma: voľná téma

– interaktívna inštalácia – kinekt