Untitled 0101

Rok realizácie: 2022
Aktuálny ročník štúdia: 5

Priestor vo virtuálnom enviromente (VR) tvorí labirit spomienok. 

Dielo sa zaoberá zabúdaním, spomínaním. Kontextualizuje pamäť digitálnu a pamäť ako kognitivnu funkciu.