Urban user

Rok realizácie: 2023
Aktuálny ročník štúdia: 6

Fragmenty a komponenty mestského priestoru sú vyňaté z ich prirodzeného prostredia a vkladám ich do novej situácie. Človek vstupuje so svojím smartfónom vo vrecku takmer všade a vďaka nemu si môže rámy „vyplniť“. Rámy sú nosičom a hmotnou hranicou a v práci zároveň fungujú ako odraz a následný obraz cez rozšírenú realitu. Je tu tak možné vnímať kontrast medzi starými rámami obrazov voči novodobému digitálnemu umeniu. Spoločný činiteľ je stáleprítomný človek hľadajúci akýsi obraz alebo vyobrazenie. Konfrontácia s technologickým pokrokom nám pripomína dôležitosť a závažnosť tejto témy v takmer každej sfére ľudského života.