Utópia

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 2

Nedosiahnuteľný ideál vzájomného vzťahu medzi človekom a prírodou. Od harmónie prechádzame k separácii, pri všetkých inováciách a pokrokoch vo vede a technike zabúdame na najprirodzenejšiu časť a ponáhľame sa za všetkým novým a neživým.