Utópia

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 1

Moje spracovanie témy utópia ma doviedlo k dokumentovaniu procesu prestavby. K prepojeniu starých a súčasných materiálov. To ako sa na materiál z minulosti pridá niečo v danej dobe neexistujúce vnímam ako určitú formu utópie.