#VitaminSea

Rok realizácie: 2022
Aktuálny ročník štúdia: 5

Letný semester strávila Jutková objavovaním „soak stain“ techniky vo svojej maľbe, pričom predošlá gestickosť štetca išla na čas do úzadia. Farebné plochy a škvrny nechala žiť svojím životom a nenápadne, popri tom, sa do jej procesu tvorby zapojila kyanotypia, v ktorej experimentovala s limitmi jej farebnosti a povrchu, na ktorý bola aplikovaná. Obidve techniky prepojila voda ako hlavný aktér – médium a nástroj, ktorá je pre Jutkovú mimo iného aj zdrojom fascinácie a obdivu. Ťažko uchopiteľná a pominuteľná tak ako svet virtuálnych obrázkov (na soc. sieťach) a fyzična, a ich vzájomné prepojenie v našich životoch.

Portrétové formáty malieb, ktoré zvolila Jutková, pripomínajú najvhodnejší formát na pridanie fotografie na Instagram, ktorý „zaručí“ najlepšiu viditeľnosť a dosah príspevku. Jednotlivé názvy malieb odkazujú na súčasné – nestále a premenlivé fenomény obrázkov na sociálnych sieťach. Banálne znejúce „Vitamin Sea“, „Kolagénik“ alebo „yes filter“, „no filter“ a “Another profile pic” odkazujú na neoriginalitu a absurdnosť popisov, ktoré majú buď zaručiť „komerčný“ úspech zdieľaného príspevku alebo len vyplniť prázdne miesto pod fotografiou zdieľanou online.