Vnútorná forma ľudského tela

Rok realizácie: 2024
Aktuálny ročník štúdia: 3

Moja semestrálna práca pozostáva zo štyroch diel zobrazujúcich ľudské telá. Na rozdiel od plátna či papiera mi priehľadnosť plexiskla umožnila rozložiť obraz do vrstiev a odhaliť, čo sa skrýva vo vnútornom priestore. Motivuje ma k tomu nielen vlastná fascinácia, ale aj snaha urobiť anatómiu atraktívnejšou pre ľudí. Nahliadnutie dovnútra a uvažovanie o tom môže poskytnúť uvedomenie si vlastného tela, predovšetkým jeho komplexnosti, krásy a krehkosti.

Hlavným motívom je postava v rôznych polohách a pohľadoch, ktorú zobrazujem anatomicky. Postupne prechádzam zo schématického zobrazenia do umeleckého, prirodzene sa hrám s jej formou, modeláciou a usporiadaním. Technický charakter suchej ihly mi pomohol zobraziť schémy ľudských systémov a uvoľnený charakter akrylu a akvarelu ma doviedol k odpútaniu sa od nich. Celý projekt je oscilácia medzi spontánnym a precíznym.

Osobný prínos vidím či už vo zvolenej technike, alebo v motíve. Osvojila som si prácu s plexisklom a získala som určité modelárske zručnosti. Zároveň som hlbšie spoznala to, čo nám je všetkým tak veľmi blízke – naše telo.