všade/everywhere – bakalárska práca

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 4

Dielo “Všade/Everywhere” je veľkoformátová videoprojekcia, ktorá  prezentuje autorský koncept vychádzajúci z postprodukčných zásahov. Lokalizáciu prostredí  vystihujú  súradnice GPS, ktoré  evokujú  našu neustálu virtuálnu ne-prítomnosť. “Všade” je akoby neživou performanciou, ktorá  je však oživovaná  nekonenčnou video-slučkou (loop).