Vymazané scény

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 3

Vo svojej tvorbe využívam autobiografický koncept a čerpám z osobného príbehu. Už dlhší čas
som mala potrebu zakomponovať do prác aj svojho partnera. Nastalo obdobie v ktorom som prestala
riešiť osobnú podstatu a prešla som na skúmanie vzťahu muža a ženy. Vytvorené osobnosti z minulosti
ktoré mi pomáhali vyrovnávať sa z dilemami a problémami poznamenali môj vzťah. Donedávna som
fungovala s vnútornou integritou sama so sebou a naučila som sa psychicky vyrovnávať s pocitmi. Teraz
som sa musela naučiť riešiť pocity fyzicky.

 Postavy som dosadila do iluzívneho priestoru a dej môže byť reálny aj fiktívny. Mojím primárnym médiom je kresba. Postupom času ma priťahovala farebná plocha, čo ma priviedlo k maľbe na plátno, ktorú kombinujem s monotypiou a mastným pastelom.  Je mi blízka deformácia a nesprávne spracovanie figúry, aj keď stále pracujem na finálnom rukopise. Často sa vraciam k vlastným kresbám z detstva. V daných obrazoch sa vyskytuje vášeň, posadnutosť , narcizmus ale aj lenivosť a bojovanie proti zaužívaním rituálom. Narcizmus som si priniesla z vlastných osobných tém no som si vedomá, že moje telo prestáva byť intímne a stáva sa predmetom zdieľaným.