What is a Human ?

Rok realizácie: 2023
Aktuálny ročník štúdia: 4

Táto bakalárska práca s názvom “What is a human ? (2.0)” sa skladá z dvoch častí. Prvou časťou je stereoskopické 3D video vo virtuálnej realite (VR), vytvorené v open source softwari Blender. Druhou časťou je holografická stena, ktorá doplňa obsah nachádzajúci sa vo VR headsete. Vo VR sa divák ocita vo virtualnom priestore s charakterom monumentálnej miestnosti a reprezentaciou postavy na pomedzí cyberpunkovej a ludskej formy človeka. Na holografickej stene sa robrazuje animacia zmeny cloveka na stroj a naopak.