Záloha naších chvíľ

Rok realizácie: 2022
Aktuálny ročník štúdia: 1

Viacnásobné oživenie minulosti a ľahká strata terajška.

Grafické listy vznikajú na základe priamych vizuálnych skúseností a vzťahov. Fungujú ako pomyselné fotografie “dobrých” chvíľ, ktorými sa neskôr vytvára ucelený súbor. Vhľad do sveta emócií skrz mimiku tváre a rečou tiel je pretlačený v kresbovej línii do klasického linorytu. Mnohokrát otláčaný a nejasný výjav listov je rozšírený o plastické grafiky v podobe krehkých sadrových odliatkov matríc.