Zátišia

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 1

Témou mojich zátiší je “Absencia”. Zobrazujem to, ako sa smrť rodinného príslušníka odzrkadlí na objektoch, ktoré nájdeme v domácnosti.

Technika: suchý pastel, gvaš