Zátišia

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 1

Zátišia na tému etapy života človeka. Zachytávajú minulý, prítomný a budúci čas.

Technika: suchý pastel