ženské umenie/ “Prečo som sa hanbila za to, že sa mi páčia romantické filmy.”

Rok realizácie: 2020/2021
Aktuálny ročník štúdia: 5

Séria ilustrácií pod názvom „Ženské umenie“ alebo „Prečo som sa hanbila, za to, že sa mi páčia romantické filmy“

sa viaže ku krajine a preto, každá ilustrácia nesie názov „landscape“- plus názov konkrétneho filmu ku ktorému sa pojí.

Krajina je totiž vždy kópiou záberu z filmu u ktorého sa dá predpokladať,

že by ho divák mohol vnímať aj ako romantický. Romantický v rámci žánru,

ale aj romantický z pohľadu vyobrazenia danej scenérie. Táto estetická filmová romantika nadväzuje na romantizmus,

ako na filozofický smer a tiež uplatňuje Kantovo Vznešeno. Dané zábery vo filme vnímam,

ako priestor, kedy sa divák má možnosť nadýchnuť v krátkej kontemplácií,

spracovať doposiaľ odohrané udalosti a pripraviť sa na nové dynamické pokračovanie deja.

Názvy diel : Landscape- The portrait woman in fire

Landscape- The love witch

Landscape- Call me by your name

Landscape- Duna