Žiadosť o dokonalú bytosť

Rok realizácie: 2017
Aktuálny ročník štúdia: 5

Fiktívna korešpondencia za účelom získania bytosti lepšej než človek ktorá by umožnila sociálnu interakciu. Stret interného s externým.