ZMUTOVANÝ HMYZ

Rok realizácie: 2020/2021
Aktuálny ročník štúdia: 3

Práca je vytvorená z fotomontáží a vymysleného textu.  Zmyslom celej práce bolo vytvoriť  ” absurdný ” katalóg , alebo encyklopédiu zmutovaného hmyzu.  Ktorý vďaka degenerácii prírody môže vzniknúť.  Môžme to považovať za zdvyhnutý prst, namiereným proti konzumu, vďaka ktorému veľmi ľahko môžeme prísť o nádherné skvosty prírody. Akými napríklad motýle , chrobáky…