Výstava: MASS / New Media Transfer(no)

Pre študentov, Pre zamestnancov, Správy
Publikované:

Špecifická exhibícia s názvom „MASS / New Media Transfer(no)“, ktorá je aktuálne realizovaná vo výstavných priestoroch UVP Technicom v Košiciach, je výberom najnovších študentských prác z prostredia Ateliéru nových médií a Ateliéru fotografie na Fakulte umení TUKE. Výstava bola iniciovaná tímom FU TUKE na základe projektovej spolupráce s CVTI a UVP Technicom. „MASS / New Media Transfer(no)“ ponúka zámerne viac otáznikov, ako odpovedí, čím chce reagovať na základné princípy humanizmu, a to na pozadí prebiehajúcej technologickej éry. Je to predovšetkým pohľad súčasného mladého človeka – multimediálneho umelca hľadajúceho akési vlastné equilibrium, a to v celej šírke rozporuplností každodenného sveta.

Divák má možnosť vidieť rôznorodú škálu umeleckých projektov a koncepcií, ktoré sú možno na prvý pohľad „prototypmi“ surreálneho umeleckého univerza, no prezentujú tiež intenzívny záujem mladých autorov o aktuálne celospoločenské problémy. ,,Why Not a State One?“ je dielo ukrajinskej študentky Liubov Holubkyna, ktorá vo svojom zvukovom objekte naráža na podobnosti Ruského a Ukrajinského jazyka v kontexte prebiehajúceho vojenského konfliktu. Podobný spirit reprezentuje aj intermediálny objekt Alexa Káľavského, ktorý je funkčným DIY prototypom strelnej zbrane a podľa slov autora – „je nástrojom zhotoveným z vecí, ktoré možno nájsť v detskej izbe“. Autor funkčným spojením bežných praktických predmetov podčiarkuje tému človeka a jeho invenčnej (tiež infantilnej) hry. Takmer dystopickú predstavu poskytuje dielo „Inferno“ – autora Davida Kuriška, ktoré pozostáva z videa resp. 3D videosekvencií, ako aj série printov. Výsledkom je imerzívne digitálne dielo vytvorené vo VR prostredí. „Inferno“ aktualizuje a adaptuje klasické dielo literatúry v kontexte súčasného digitálneho jazyka.

V práci „What is a Human?“ sa autor Dominik Franko venuje civilizačným otázkam v korelácii s čoraz intenzívnejším vplyvom umelej inteligencie (AI) na ľudskú spoločnosť. Zobrazením potenciálnej biotechnologickej fúzie vyvstáva otázka, kde sa nachádzajú hranice medzi človekom a strojom. Vizuálnu inšpiráciu čerpá z diel ako „Ghost in the Shell“ alebo „Ex Machina“. Fraktálové vlastnosti DNA a spôsoby virtuálnej hybridizácie predstavuje dielo „Morfia“ od autora Ľuboša Oravca (Cassiopeus). Svoje dystopické scenáre už úspešne prezentoval aj na minuloročnom bienále v Benátkach v rámci medzinárodnej NFT platformy. Určitou animozitou ľudského vedomia sa zaoberá Barbora Mitzová. V diele, ktoré existuje až v momente, keď je videné, pojednáva o relativite existencie resp. samotného diela vôbec. Jemné mimikry intímneho zážitku ponúka dielo Tamary Trasoňovej, ktorá vo svojej interaktívnej inštalácii reflektuje fenomén „sviečky“. Objekt, ktorý nás sprevádza už storočia, a to v rôznych kontextoch a významoch.

„Z pravekých morí a lesov“ – je názov pre veľkoformátové dielo (fotografiu) Jakuba Bratského, kde sa zamýšľa nad ekologickým dopadom ľudskej činnosti. Autor reflektuje mikrosvet materiálov, ktoré ťažíme z prírody a následne z nich produkujeme predmety dennej spotreby. Martina Jarinová prezentuje čiastočný ready made v podobe autorskej „CD čítačky“. Pomocou tinkeringu a autorského kódu spracováva hodnoty RGB, ktoré sú transformované do zvukovej informácie, generované audio môže pôsobiť na diváka takmer transcendentálne. Originálny prístup k téme „biografickej archivácie“ zvolil Peter Uhrín, ktorý pomocou AI softvéru oživuje nájdené portréty, zároveň však otvára otázku autorstva, a to najmä z pohľadu obsahu a formy technologického diela.

Aktuálne prebiehajúca výstava zo série MASS – „New Media Transfer(no)“ – reflektuje predovšetkým vzťah technológií a  multimediálneho umenia. Určité oslobodenie sa od tejto bipolárnej paradigmy môže divákovi napomôcť nielen pri objavovaní plurality širokého spektra z pohľadu súčasných kreatívnych prístupov, ale vie byť užitočná aj pri odhaľovaní nových tém, ako napríklad prototyping alebo DIY art v kontexte slovenskej media artovej tvorby. Otázka utilitárneho transferu autorských kreatívnych konceptov a open source technológií ostáva tak naďalej otvorená.

 

Martin Kudla, Richard Kitta / art directing

Fakulta umení TUKE

Facebook
Telegram
WhatsApp
Email
LinkedIn