Zoznam postupujúcich uchádzačov do II. kola prijímacích talentových skúšok pre akad. rok 2022/2023 ŠP voľné výtvarné umenie

Publikované:

(zobrazený zoznam je podľa evidenčných kódov uchádzačov a nezohľadňuje poradie
podľa dosiahnutých výsledkov v I. kole prijímacích talentových skúšok)

8822R00022

8822R00023

8822R00026

8822R00029

8822R00030

8822R00042

8822R00051

8822R00056

8822R00063

8822R00068

8822R00070

8822R00076

8822R00077

8822R00078

8822R00079

8822R00082

8822R00087

8822R00096

8822R00097

8822R00116

8822R00119

8822R00128

8822R00129

8822R00152

8822R00158

8822R00162

8822R00163

8822R00166

8822R00184

8822R00185

8822R00190

8822R00202

8822R00208

8822R00209

8822R00211

8822R00220

8822R00221

 

PaedDr. Mgr. art. Boris Vaitovič, ArtD.

predseda prijímacej komisie

 

Facebook
Telegram
WhatsApp
Email
LinkedIn