Zoznam postupujúcich uchádzačov do II. kola prijímacích talentových skúšok pre akad. rok 2023/2024 ŠP voľné výtvarné umenie

Pre uchádzačov
Publikované:
Facebook
Telegram
WhatsApp
Email
LinkedIn