Kolobeh

140 x 140 cm, akryl & airbrush, 2022 pozn.: vytvorené počas mobility na FUDLS, Plzeň.  

Urban user

Fragmenty a komponenty mestského priestoru sú vyňaté z ich prirodzeného prostredia a vkladám ich do novej situácie. Človek vstupuje so svojím smartfónom vo vrecku takmer všade a vďaka nemu si môže rámy „vyplniť“. Rámy sú nosičom a hmotnou hranicou a v práci zároveň fungujú ako odraz a následný obraz cez rozšírenú realitu. Je tu tak […]

UnpackRGB

Hľadanie nových využití CD, ktoré sa vďaka napredujúcim technológiám začína stávať archetypom. Prototyp na prehrávanie inverznej strany CD väčšinou zloženého napr. obal albumu. Webkamera zachytáva RGB hodnoty, v tomto prípade slúži ako gramofónová ihla. Každý farebný kanál má priradenú MIDI škálu. Vznikne tak melódia, ktorá je autentická pre každé jedno CD.

Projekt L-I-L-I

 Interaktívna inštalácia, počas ktorej sa fotografia upravuje podľa diváka stojaceho pred ňou. Prostredníctvom kinectu získava hodnoty RGB z oblečenia, pigmentu pokožky a vlasov. Získané hodnoty posúvajú posuvníky na editačných nástrojoch pre HUE, Black levels a sýtosť. Taktiež v závislosti od vzdialenosti diváka od objektu sa fotografia postupne zaostruje. Spomínaná fotografia je spracovaná cez MidJourney, vo […]

What is a Human ?

Táto bakalárska práca s názvom “What is a human ? (2.0)” sa skladá z dvoch častí. Prvou časťou je stereoskopické 3D video vo virtuálnej realite (VR), vytvorené v open source softwari Blender. Druhou časťou je holografická stena, ktorá doplňa obsah nachádzajúci sa vo VR headsete. Vo VR sa divák ocita vo virtualnom priestore s charakterom […]

Rudove potulky životom

Rudove potulky životom Rudolf Pier   Táto bakalárska práca je animácia koncipovaná v autorskom štýle “Rudo cestuje naprieč regiónmi, myšlienkovými rovinami a osobnými zážitkami”. Cesta, ktorou Rudo putuje je metaforou pre cestu, po ktorej každý kráčame a nikdy nevieme aké prekážky nás na nej postrehnú a ako sa s nimi vysporiadame. Putujeme stále ďalej bez cieľovej destinácie (tá nie je […]

Drumming Up

BAKALÁRSKA PRÁCA Dielo “Drumming Up” je postavené na princípe hry na bicie nástroje, ktoré vznikalo zo stresu, strachu, frustrácie, hnevu, či mnohých ďalších emócií. Všetky tieto pocity vychádzajú nielen z okolitého sveta, ale najmä autorovho osobného života. Neustále pripomínanie rôznych dôležitých udalostí, či blížiace sa termíny viedlo autora k tomu, aby vytvoril dielo, v ktorom […]

Metamorphia

Hlavnú časť diela Metamorphia predstavuje virtuálny environment, do ktorého je možné nahliadnuť pomocou VR zariadenia. Priestor, v ktorom sa pozorovateľ ocitne má distopicko futuristický charakter. Svojou štruktúrou je tento envrironment inšpirovaný brutalistickou architektúrou. Je zložený z jednoduchých geometrických tvarov, ktorých pohyb a kvantitá vyvoláva pocit masívnosti. Okrem samotného environmentu sa v priestore dramaticky zhmotňuje ľudská […]

INFERNO 2.0

Táto bakalárska práca je myšlienkovou adaptáciou a kontextovou reimagináciou klasického literárneho diela: Danteho Inferno. Ide o krátkometrážny, imerzívný zážitok vo VR, ktorý sa skladá z vizuálnych kapitol reprezentujúce výber smrteľných hriechov. Smilstvo, hnev, pýcha/závisť a obžerstvo/lenivosť. Kombinovaním viacerých zručnosti v 3D softvéroch sa pohrávam s prezentovaním konkrétnych hriechov – so štipkou absurdity, ale aj vážnosti. Poukázaním na myšlienky zla z […]