,,Beauty is boring“

Človek túži po dobre, pravde a kráse. Myslím si, že objektívny ideál krásy neexistuje – určuje ho prevažne spoločnosť, ktorá vždy obdivuje to čo je momentálne IN. Pomocou skrášľovacích produktov sa snažím dekonštruovať ideál krásy. Experimentovaním zachádzam za hranice štandardov krásy určenými dnešnou dobou. Stáva sa zo mna niečo ako plastická chirurgička. Chcem poukázať na […]

Liečenie krajiny

Liečenie krajiny V práci sa staviam do role liečiteľky krajiny. Ťažba a úprava nerastných surovín má charakter antropogénnych foriem s negatívnymi vplyvmi na životné prostredie. Dodnes zostalo na Gemeri mnoho stôp po banskej činnosti. Zámerom boli tri lokality, ktoré sa následne symbolicky liečili pomocou úkonov, ktoré vychádzajú z ľudovej kultúry. Prvý úkon s názvom Vápnenie sa odohráva na Odkalisku v Nižnej […]

Tu a tam

Transcendencia je koncept ktorý presahuje alebo je nad určitú hranicu. Prekročenie hraníc, prechod z jedného miesta na druhé. Pojem sa vzťahuje na to, čo je mimo vedomia, nad jeho prirodzené hranice. Z hľadiska metafyziky sa transcendencia týka toho, čo nie je skutočnosťou hmotnej reality. Za použitím tejto koncepcie cestuje moja myseľ do sveta za hranicu zemskej […]

Tekutá tehla

Kontaminovanú hlinu používam ako materiál, ktorý som ťažila v obci Jelšava vrámci workshopu zameranom na tvorbu v gemerskej krajine. Hlina ma zaujala svojim vzhľadom, ktorý nadobudla v dôsledku ťažby magnezitu. Tehlovú farbu získava kôli alkalizácii a následne neni úrodná. Výskum toho, čo táto pôda ako sochársky materiál poskytuje, je na začiatku. Pátram, ako hlboko zasiahla […]

Koleso šťastia

Zaoberám sa našou potrebou veriť v niečo nadľudské a mať duchovné hodnoty. Vychádzam z vlastnej skúsenosti a obdobia, kedy som túto potrebu chcela nasýtiť. Otázkou, ktorou som sa zaoberala a je pre moje dielo zásadná. Čo mi chýba vo vlastnej kultúre a prečo to hľadám v cudzej? Na západe môžeme pozorovať fenomén obľuby interpretovať zahraničné […]

MONOTEMATICKÝ PRÍBEH A ANALÝZA IKONOGRAFICKÉHO A FORMÁLNEHO JAZYKA V PROCESE TVORBY

V tejto práci sa venujem skúmaniu vlastného krátkeho príbehu o Filosovi. Práca, resp. príbeh opisujeznámeho tvorcu, ktorý sa zamiloval do Larissy. Tá je preňho zdrojom, impulzom inšpirácie pre tvorbu.V práci sú vyobrazené rôzne roviny tohto príbehu až po bod, kedy ochorela a napokon tomuto neduhupodľahla. Filos sa s tým nevedel zmieriť a tak sa po […]