What is a Human ?

Táto bakalárska práca s názvom “What is a human ? (2.0)” sa skladá z dvoch častí. Prvou časťou je stereoskopické 3D video vo virtuálnej realite (VR), vytvorené v open source softwari Blender. Druhou časťou je holografická stena, ktorá doplňa obsah nachádzajúci sa vo VR headsete. Vo VR sa divák ocita vo virtualnom priestore s charakterom […]

Rudove potulky životom

Rudove potulky životom Rudolf Pier   Táto bakalárska práca je animácia koncipovaná v autorskom štýle “Rudo cestuje naprieč regiónmi, myšlienkovými rovinami a osobnými zážitkami”. Cesta, ktorou Rudo putuje je metaforou pre cestu, po ktorej každý kráčame a nikdy nevieme aké prekážky nás na nej postrehnú a ako sa s nimi vysporiadame. Putujeme stále ďalej bez cieľovej destinácie (tá nie je […]

Drumming Up

BAKALÁRSKA PRÁCA Dielo “Drumming Up” je postavené na princípe hry na bicie nástroje, ktoré vznikalo zo stresu, strachu, frustrácie, hnevu, či mnohých ďalších emócií. Všetky tieto pocity vychádzajú nielen z okolitého sveta, ale najmä autorovho osobného života. Neustále pripomínanie rôznych dôležitých udalostí, či blížiace sa termíny viedlo autora k tomu, aby vytvoril dielo, v ktorom […]

Metamorphia

Hlavnú časť diela Metamorphia predstavuje virtuálny environment, do ktorého je možné nahliadnuť pomocou VR zariadenia. Priestor, v ktorom sa pozorovateľ ocitne má distopicko futuristický charakter. Svojou štruktúrou je tento envrironment inšpirovaný brutalistickou architektúrou. Je zložený z jednoduchých geometrických tvarov, ktorých pohyb a kvantitá vyvoláva pocit masívnosti. Okrem samotného environmentu sa v priestore dramaticky zhmotňuje ľudská […]

INFERNO 2.0

Táto bakalárska práca je myšlienkovou adaptáciou a kontextovou reimagináciou klasického literárneho diela: Danteho Inferno. Ide o krátkometrážny, imerzívný zážitok vo VR, ktorý sa skladá z vizuálnych kapitol reprezentujúce výber smrteľných hriechov. Smilstvo, hnev, pýcha/závisť a obžerstvo/lenivosť. Kombinovaním viacerých zručnosti v 3D softvéroch sa pohrávam s prezentovaním konkrétnych hriechov – so štipkou absurdity, ale aj vážnosti. Poukázaním na myšlienky zla z […]

(Ne)dostatok odvahy

BAKALÁRSKA PRÁCA Kto som? To je najjednoduchšia aj najzložitejšia otázka. Som bytosť s potrebou telesného kontaktu? Dieťa svojich rodičov, priateľka? Človek, ktorý má znalosti a skúsenosti v určitej profesii alebo partnerka na celý život? Všetky tieto roly sú súčasťou jednej komplexnej jednoty, teda zhromažďovania viacerých „ja“ v jednej osobe. Väčšina ľudí sa obáva individualizmu, sú […]

Attack

    Práca attack ako už možno podľa názvu súdiť reektuje určité útoky alebo pocity útoku, forrmou obleku sa snažím pochopiť ale zároveň aj zhmotniť pocity úzkosti a dať im úplne novú formu. Pomocou vyzuálneho objektu respektíve obleku vytvoreného z plastových SK pásiek, ktoré majú pre mna význam ako stiesnujúci materiál ktorý dokonale vystihuje pocit […]