0UT_C0M3

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 2

Tento video-loop pojednáva o tom, čo sa nemusí diať iba vo svete ale aj v domácnostiach a iných miestach. Je to znázornenie chaosu a disharmónie – začiatku nového sveta…

/_W3_4LL_4R3_TH3_0UTC0M3_0F_S0M3TH1NG_ – _TH3_R3V0LUTI0N4RY_B1TCH35_0F_1NDU5TR14L_M4DN355_/ /_W3_4R3_4LL_5L4V35_0F_N3W W0RLD_0RD3R_ – _TH3_V1RUS 0F_4_D1G1T4L_4G3_/

https://streamable.com/zxgbr5