7 smrteľných hriechov

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 3

Kolekcia 7. autoportrétov znáznorňuje spomínaných 7 smrteľných hriechov. Tieto hriechy sprevádzajú kresťanov od samého začiatku.  Pýcha, lakomstvo,  závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo a lenivosť.