_interference

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 2

Táto séria fotografií vo svojej podstate naráža na “digitálny” filter, ktorým zvyčajne prežívame tie najzaujímavejšie okamihy života. Celé udalosti alebo aj krásne výhľady, ktoré nám príroda ponúka prežívame cez obrazovky smartphonov len aby sme ich mali zdokumentované pre našich priateľov na sociálnych sieťach a nás samých. Ale daný moment neprežijeme prirodzene nefiltrovane a bez nejakých rušení ktoré spôsobujú aj notifikácie, ktoré sú v tomto diele zvukovo morfované a namixované tak aby boli dostatočne rušivé. Imituju neustále nutkanie byť v prítomnosti na sociálnych sieťach a nie v prítomnom, reálnom momente. Tieto výdobytky technológie nám zaiste pomáhajú pri dokumentácii ale nemalo by to prevážiť a obmedziť nás pri samotnom čare okamihu.

https://streamable.com/wdtdi5