ARCHÍV: Vuzdendeka Paudeka

Rok realizácie: 2017
Aktuálny ročník štúdia: 5

Táto malá ukážka autorskej knihy, je výstupom semestrálnej práce na tému „Archív“.  Touto prácou som sa vrátila do čias svojho detstva. Kniha sa delí na päť kapitol: začína autoportrétmi, prechádza k mojím „prvým“ kresbám a fotografiám, obľúbenými hračkami a končí fotografiami z prvého svätého prijímania. Kniha je malým archívom mojich prvých výtvarných prejavov, ale tiež archívom nie vždy po technickej stránke vydarených fotografií z prostredia domova. Názvy kapitol sú písané ručne s oranžovou pastelkou, obľúbeným písacím nástrojom v detstve. Názov diela je zložený z mojich dvoch najčastejšie používaných slov v detstve, žiaľ, neviem čo znamenali.