Bez názvu

Rok realizácie: 2019/2020
Aktuálny ročník štúdia: 5

Dlhodobo sa venujem tematike tela a telesna.

Zakonzervovanie – uchovávanie, spôsob ochrany proti vplyvu prostredia.
Dvere držia objekt (telo) na druhej strane izolované od okolitého sveta, nevieme čo sa za dverami dohráva kým nepríde objekt bližšie až celkom blízko.
Zakonzervovanie je ale len krátkym procesom ponechania podoby po smrti ale nie je uchovaním života.

Fotografia – zakonzervovanie okamihu. S obľubou si uchovávame vlastné fotografie, fotografie svojich blízkych a fotografie okamihov ktoré pre nás niečo znamenajú. Konzervujeme si momenty prostredníctvom fotografie. Uchovávame si ich v pamäti, vo fotoalbumoch či v rámoch.

Dielom chcem upozorniť na pominuteľnosť nášho vlastného času skrze vlastné telo.

Inšpiráciou pre kontext tohto diela mi bolo dielo Damiena Hirsta – The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living – a jeho akt konzervovania.
Tak ako dvere držia objekt (telo) od okolitého sveta drží aj nádoba žraloka vytrhnutého z prirodzeného prostredia.