Bývam na dvoch miestach

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 4

Túžba prekročiť bezprostrednú realitu vecí, naliehavá potreba uniknúť zo zovretia okolitého sveta, obrátiť svoju pozornosť inam, vymaniť sa z prítomnosti skutočnosti v prospech nejakej inej, zraku nedostupnej, no možno práve, preto pravej skutočnosti…MARCELLI Miroslav- Miesto, čas, rytmu)

Transcendencia je koncept, ktorý presahuje alebo je nad určitú hranicu. Prechod z jedného miesta na druhé. Pojem sa vzťahuje na to, čo je mimo vedomia, nad jeho prirodzené hranice. Z hľadiska metafyziky sa transcendencia týka toho, čo nie je skutočnosťou hmotnej reality. Za použitím tejto koncepcie cestuje moja myseľ do sveta za hranicu zemskej biosféry. Kde nachádzam  priestor na založenie vlastného utopického miesta. Úložisko pre pocity a zážitky. Boj s vnútornou a fyzickou osobnosťou, ktorý formuje každú moju myšlienku, vnímanie a konanie.

Aj, keď sa moje telo nachádza v racionálnom svete, je pohlcované iracionálnym.

Pomocou vlastného autorského jazyka vytváram objekty, ktoré sú za hranicou zemskej prírody. Určitým spôsobom používam objekty ako systém alebo sieť, ktoré mi umožňujú neustály pohyb tam a späť no zároveň ukladať zážitky a myšlienky, ktoré prekonávam. Tieto udalosti vytvárajú objekty, ktoré zhmotňujem.

Východiská a podnety smerovania v akých sa naplnia…

Hlavná inšpirácia pri tvorení vlastnej prírody sú pre mňa videohry. Hry, kde ústrednou témou je flóra. Napríklad ako Flower, Mutazone alebo Mendel.

Materiál látka, papier, vlna, molitan, juta, drevo, špendlíky, drôt

Rozmery obr.2 60cm, 170cm, 190cm

                  obr.3 130 cm 

                  obr.4 60cm, 160cm 

                  obr.5 70 cm