deadbreathe_light.

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 2

Ozvučená fotografia (3D render) doplnená animovaným svetelným zdrojom zobrazuje snahu o dosiahnutie vnútorného ticha či pokoja v kontraste s vonkajším chaosom a neporiadkom.

   https://streamable.com/1g69si