Dokonalosť prírody v nedokonalosti ľudského tela

Rok realizácie: 2022
Aktuálny ročník štúdia: 1

Snaha o poukázanie na nedokonalosti ľudského tela pomocou spájania stromov a konárov s kožou.