Drumming Up

Rok realizácie: 2023
Aktuálny ročník štúdia: 4

BAKALÁRSKA PRÁCA

Dielo “Drumming Up” je postavené na princípe hry na bicie nástroje, ktoré vznikalo zo stresu, strachu, frustrácie, hnevu, či mnohých ďalších emócií. Všetky tieto pocity vychádzajú nielen z okolitého sveta, ale najmä autorovho osobného života. Neustále pripomínanie rôznych dôležitých udalostí, či blížiace sa termíny viedlo autora k tomu, aby vytvoril dielo, v ktorom by mohol prejaviť a filtrovať emócie cez niečo, čo mu je veľmi blízke a s čím sa stretáva každý týždeň vo voľnom čase – bicie nástroje. Tie v tomto diele slúžia napríklad ako prostriedok interakcie, či komunikácie medzi viacerými účastníkmi (Morseova abeceda, svetelné signály nahradené zvukovými, alebo použiť nejaký vlastný autorský kód.), alebo, rovnako ako autor, na ventilovanie svojich emócií, atď…