džadek

Rok realizácie: 2022
Aktuálny ročník štúdia: 3

Séria zátiší, ktoré odkazujú na dedkove vášne, ktoré sú tak nežné ako aj drsné. životnou inklináciou pochopiteľné a zároveň absurdné.

Predstavuje ho ako láskavého džadeka, milovníka lovu a lesníctva. Snažiaceho sa byť dobrým kresťanom, ale aj ako človeka, ktorý má svoje neduhy. To všetko sa dopĺňa, ale i bojuje v jeho svete.

Fotografie charakterizujú jeho osobnosť, čo si váži, čo má rád, s čím sa pohráva, čo ho zväzuje a čo je jeho pýchou.