emócia prírody

Rok realizácie: 2017
Aktuálny ročník štúdia: 4

Toto video znázorňuje ako človek, alebo viacerí ľudia pôsobia na prírodu a jej znečisťovanie.

– téma: emócia

– video

https://streamable.com/aq3zvj