Hric Peter

Rok realizácie: 2018
Aktuálny ročník štúdia: 4

Pri tejto téme, v ktorej som sa rozhodol zobraziť kúsok zo svojho života sa objavujú následovné časti, ktoré vyplňajú najväčši kus môjho doterajšieho života, ale aj to čo ma najviac napĺňa a to v najväčšej miere folklór a tvorba videí. Video, ktoré sa premieta na folklórnej košeli je rýchly zostrih mnou natočených a spracovaných videí, ktoré má za úlohu zobraziť, že aj video je to, čomu sa venujem. Použitím naanimovných led pásov sa snažím zobraziť akési záblesky, ktoré majú evokovať záblesky rýchleho života.

– téma: tu som

– objekt/svetlo

https://streamable.com/ywh4kj