inflate

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 5

V práci spájam prírodu a človeka.
Prírodný meteorologický prvok s umelým, človekom vytvoreným materiálom.
Ani si neuvedomuje to, že sa vzduch sa v atmosfére neustále pohybuje, snáď až vtedy ak je natoľko silný, že sa opiera do nášho tela a nazývame ho vetrom. Pohyb vzduchu voči zemskému povrchu, ktorý́ pozorujeme na danom mieste zemského povrchu v určitom okamihu, nazývame prúdenie vzduchu – vietor. Je to meteorologický prvok, ktorým určujeme vlastnosti vzduchu.
Vo svojej práci som sa zamerala na hru vetra s ľahkým igelitom. Pvc materiál vyrobený človekom a ktorý nám väčšinou slúži ako zakrývací materiál pri obyčajnom maľovaní našich príbytkov ako nejaká ochranná pomôcka, izolácia nábytku alebo iných nám dôležitých veci pred poškodením.
Tento umelý materiál som vyniesla von kde som ho nechala vplyvom vetra viať a tým som skúmala jeho ľahkosť ako vlastnosť samotného materiálu. Bolo priam až magické sledovať ako sa vietor opieral do igelitu a aké rôzne formy mu dával pri rozličných veterných prúdoch.
V práci pracujem nie len s ľahkosťou a vlastnosťami vetra a igelitu ale prepájam tieto dva prvky aj s človekom.