je real naozaj??

Rok realizácie: 2019
Aktuálny ročník štúdia: 4

Inštalácia, ktorá prijme ľudí zamyslieť sa nad tým, či to čo vidia je naozaj reálne a či to reálne je naozaj reálne. Nikdy to nezistíš, pokým to nevyskúšaš.

– téma: fps

– foto/mapping