Klapky

Rok realizácie: 2022
Aktuálny ročník štúdia: 2

Toto dielo vizualizuje obmedzenia človeka pod vplyvom propagandy.  Či už je to politická propaganda, alebo spoločenská,  alebo akákoľvek iná. To nevylučuje, že každého z nás niečo alebo niekto ovplyvňuje.