Komfortná Zona

Rok realizácie: 2022
Aktuálny ročník štúdia: 2

Dielo je obrazom vnútorných zážitkov človeka, ktorý sa ocitne v ťažkej životnej situácii.  Prechod z detstva do dospelosti, rozvod s milovanou osobou… Alebo ako v mojom prípade vojna. Hrable môžu predstavovať ťažkosti alebo traumy, ktoré vám bránia pohnúť sa ďalej a vystúpiť zo zóny komfortu.