Lúza

Rok realizácie: 2020/2021
Aktuálny ročník štúdia: 2

Pojem lúza som si vysvetlila ako robiť niečo, čo nemá zmysel. Video sa skladá z dvoj dejov, prvý predstavuje postavu ktorá  škrtá dni v kalendári. Je závislá na neustálom premýšľaní nad tokom času a rozmýšľaním čo bude potom. Druhý dej sa odohráva v malých videách, ktoré nahrádzajú obrázky v kalendári. Sú tvorené z bežnej scény no dôležité na nich sú tiene, ktoré objekty vrhajú.

https://streamable.com/4ibs5l