luza

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 2

Ponáhľanie sa za niečím čo nemá skutočnú hodnotu, paródia na šťastný koniec v pokrčenej krajine. Zdeformovaná krajina ľuďmi, zneuctená, bezfarebná.