Miestnosť 5

Rok realizácie: 2022
Aktuálny ročník štúdia: 5

Séria miestností
Akvarelové maľby + textilná inštalácia

Miestnosť 5

Chcem byť presunutá sem
Do myšlienok a pocitov

Z ktorých vzniká
Táto krajina

Aspoň po smrti
Nechcem už byť v kúte

Padať do mäkkej trávy
Rosa nechýba

Zapozerať sa
Vánok nechýba

Objať stromy
Vôňa nechýba

Som zakladateľ a obyvateľ tejto biosféry. Pracujem s vlastnou konšpiráciou zániku zeme. Kde jediným
východiskom pre dôkaz našej existencie je uloženie myšlienok do miestnosti- maľby . Uchovajú sa
a premenia na vlastný ekosystém fungujú ako úložisko nás, ľudských bytostí. Na vyjadrenie používam
autorskú flóru alebo scenérie či pohľady do krajiny. Každý obsah miestností je prispôsobený
obyvateľovi.
Miestnosť tu je chápaná ako niečo neuchopiteľné, nadzmyselné miesto bez definovanej polohy.