(Ne)dostatok odvahy

Rok realizácie: 2022/2023
Aktuálny ročník štúdia: 4

BAKALÁRSKA PRÁCA

Kto som? To je najjednoduchšia aj najzložitejšia otázka. Som bytosť s potrebou telesného kontaktu? Dieťa svojich rodičov, priateľka? Človek, ktorý má znalosti a skúsenosti v určitej profesii alebo partnerka na celý život? Všetky tieto roly sú súčasťou jednej komplexnej jednoty, teda zhromažďovania viacerých „ja“ v jednej osobe. Väčšina ľudí sa obáva individualizmu, sú leniví nahliadnuť do seba a „skrývajú sa za názory a spôsoby“. V podstate každý vie, že je jedinečný tvor, ale bojí sa vlastnej autenticity a radšej sa správa podľa „potreby“ spoločnosti. (Ne)dostatok odvahy je názov tejto bakalárskej práce, ktorá je o identite – najmä mojej vlastnej. V priebehu niekoľkých mesiacov som sa snažila prísť na odpoveď na otázku kto vlastne som, dozvedieť sa viac o téme identity vo všeobecnosti a vypracovať koncept, ako si vizualizovať proces hľadania seba samej. Z týchto úvah som si tvorila záznamy, vďaka ktorým som si mohla všetky spomienky a zážitky uchovávať na jednom mieste. Výsledná inštalácia pozostáva z prenesenia mojej detskej izby, objektovej inštalácie a premietania experimentálneho filmu, ktorý je odzrkadlením procesu hľadania mojej identity.

V rámci tejto bakalárskej práce budem analyzovať a inšpirovať sa niektorými

dielami známych umelcov, ktorí sa zaoberajú témou identity vo svojej práci, ako napríklad Valie Export, Cindy Sherman, Shirin Neshat a ďalší. Na základe analýzy týchto diel budem skúmať ako sa táto dôležitá téma premieta do umenia.

Táto bakalárska práca je súčasne autorským výskumom celej škály

osobnostných a osobných (intímnych) charakteristík, ale aj sondou do neprebádaných súvislostí, ktoré vytvárajú autobiografické curriculum vitae, ako východisko pre vlastnú umeleckú tvorbu. Tejto stratégii je tiež podmienená celková štruktúra, obsahové aj formálne riešenie mojej bakalárskej práce.